Previous
Next
 
Hengivelse nummer: 019
SHARE ON
facebook   twitter   linkedin   linkedin

Sprukne brønner

(#019 fra Suffer Well Devotional Series©)

"For to onde ting har Mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det Levende Vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann." (Jeremia 2:13)

Er jeg ikke Jeg Er, som påpeker overtredelser for å frelse deg? Er jeg ikke Jeg Er, som sendte Min Sønn, slik at du skulle angre og vende om til Meg? Tenk på dette før du så lettvint forkaster Meg til fordel for verdens delikatesser. Min Sønn ble sendt for å legemliggjøre Mitt ønske og for å frikjøpe et folk til Meg. Dette kunne bare gjøres gjennom en demonstrasjon av Min Kraft (Efeserne 1: 19-20). Og det er bare gjennom denne kraften at du kan overvinne dine ulydige valg om å kontinuerlig spise fra Mitt forbudte tre, det kjødelige begjæret etter «fri vilje».

Stopp! Lytt! Tenk! Husk! Det er Jeg som drar deg tilbake til Meg (Johannes 12:32). Det er Jeg som velger deg (Johannes 15:16). Er du virkelig så sløv til sinns at du tror at du kan fylle dine egne brønner og være fornøyd med resultatet? Den overfloden du lengter etter, det som virkelig oppfyller din sjels begjær, kan aldri komme fra "selvet". Jeg vil til slutt bryte i stykker alt som ikke er i samsvar med Min vilje. De kar Jeg fyller har ingen lekkasje og ingen mangel, og begjærer ikke noe annet enn det Jeg fritt gir.

Elskede, Jeg kan ikke huses i urene kar. Tørre bein (Esekiel 37: 1-14) vil bli belønningen din uten Meg, kun hvitkalkede graver (Matteus 23:27). Så glad du var den dagen Jeg fant deg. Nå må du regne på kostnaden ved hver tanke og handling (Lukas 14: 25-33); dette krever Jeg av Mine barn.

Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har Jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt! (5. Mosebok 30:19)

Ikke prøv å fylle dine egne brønner; de kan aldri holde på Levende Vann. Velg i stedet livet.

Previous
Next
SHARE ON
facebook   twitter   linkedin   linkedin