Previous
Next
 
Hengivelse nummer: 321
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/devotion/321-meningslost-snakk/?lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin


Meningsløst snakk

(#321 fra Suffer Well Devotional Series©)

Familien min, vennene mine, pastorene mine, brødrene og søstrene mine, samarbeidspartnerne mine, kollegaene mine, klientene mine og de jeg tjente, alle bekreftet de selvsikkert Hans veier.

Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine. (Johannes 15:13)

Tilgivelse av andre er bevis på fornyelse. (Matteus 6: 14-15)

Er alle våre synder like i Hans øyne? (Romerne 3:23)

Yahweh har gjort både motgang og medgang. (Forkynneren 7:14)

Yahweh gir og tar. (Job 1:21)

Gi akt på hverandre så vi opprører hverandre til kjærlighet. (Hebreerne 10:24)

Gjør ingenting av egoistiske grunner, men anse andre som bedre enn deg selv. (Filipperne 2: 3)

Du roste meg ofte for min innsats og visjon, og sa at du stolte på meg. Var det ikke til forbannelse for oss begge? (Jeremiah 17: 5) Jeg har siden lært av En som gjorde alt som Faderen sa, og han ble foraktet og avvist (Jesaja 53). Han har blitt alt for meg. Hvis han ikke hadde det, ville jeg ha gått i sorg tusen ganger.

Han ga meg tillatelse til å dele hva han hvisket til meg om oss alle. "Ve dere bedragere, hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet." (Matteus 23:27) Kan jeg nå være alt du hevdet å være? Jeg vil gjøre alt Faderen befalte, og det vil helbrede din ødelagte sjel." Før det skjedde, hadde jeg aldri kunnet forestille meg at å akseptere dette om meg selv ville åpne døren for min egen helbredelse. Og nå kan jeg forkynne til alle de andre bedragerne:

Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine. Jeg tilgir dere alle og holder ingen oversikt over dine feil. Jeg er også en bedrager, en hykler reddet av nåde. Jeg mistet alt som før betydde mer enn noe, men jeg klandrer ikke dere. Jeg ser på dere som Han ser på dere, og jeg ser skjønnheten i dere. Jeg vil alltid prøve å oppmuntre dere hvis det er mulig, men jeg vil ikke stole på dere og slik føre forbannelser over våre liv. Jeg har ikke hørt fra noen av dere på lenge, men jeg ber om at det går dere godt. Jeg håper dere blir alt Han drømmer om for dere. Jeg treffer dere i evigheten og jeg gleder meg til det.

Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig tro. Fra dette har noen fart vill og vendt seg bort til tomt snakk. De vil være lovlærere, men forstår verken det de selv sier, eller de spørsmålene de uttaler seg så selvsikkert om. (1. Timoteus 1: 5-7)

Click to listen highlighted text!
Previous
Next
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/devotion/321-meningslost-snakk/?lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin
Click to listen highlighted text!