Previous
Next
 
Hengivelse nummer: 027
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/devotion/027-hlspor-sanden/?lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin

Hælspor i sanden

(#027 fra Suffer Well Devotional Series©)

"Det var da Jeg dro deg etter Meg, Mitt barn!"

Slutt med å prøve å se eller føle deg inn i Mitt Rike, for det er ikke et rike som kommer med synet eller følelser, men heller et Rike som kommer gjennom å vite, fra å kjenne Mitt sinn dypt inne i deg. Den Mektiges Rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, den Mektiges Rike er inne i dere. (Lukas 17: 20-21) Mitt Rike er hebraisk, ikke gresk. Det er sannhet, ikke filosofisk teori. Og det er av sinnet (det hebraiske hjertet), ikke det følelsesmessige hjertet (det greske hjerte).

Når din tro er bygget på følelser, legger du opp til å feile elskede. Emosjonell tro er bygget på et ustødig fundament; synkende sand hvis du trenger en mer pittoresk beskrivelse (Matteus 7: 26). Det forandres etter hva du føler i ditt "hjerte", som om ditt hjerte forblir uomskåret (gresk). Det uomskårne hjerte er "svikefullt mer enn noe annet!" (Jeremia 17: 9). Det blir påvirket av menneskelige tanker og følelser, i motsetning til det omskårne hjertet, som elsker og adlyder Meg, uansett hvordan det føles. (5. Mosebok 30: 1- 6).

I den opprinnelige Hagen gav jeg bare kommandoer, men likevel, akkurat som de gjorde der, fortsetter du å leve som om jeg hadde til hensikt å gi deg «fri vilje». Når ga Jeg deg mulighet til å velge hvilke trær som var "ja" og hvilket tre var spesifikt "nei"? Hvor antydet jeg at de, og nå du, burde velge "det du synes er best?"

Din forløsning, det som forseglet din plass i evigheten, var Min suverene beslutning. Det var ikke en tur langs stranden der jeg bar deg når det var tøft og du gikk selv når alt var bra. Før din forløsning var ingenting bra. Men når det var ferdig, var du pålagt å lære hvordan bære din egen torturstake og bevise at du elsker Meg (Lukas 9:23). Hvordan? De som elsker Meg "holder Mine bud?" (Johannes 14:15) Det er ikke et valg å gjøre det, men; det er her bedragene dveler. Du kan ikke erklære at du elsker Meg for så å bryte Mine bud? Fortell Meg om du tenker annerledes.

Hør på meg elskede; hvis alle dine valg gjort uten Min overnaturlige innblanding førte til døden før du ble frelst, hvordan kan du da tro at Min hensikt var å gi deg frihet til å velge nå? Begynner du å se det? Hvis du velger noe utenom Min vilje, da er du ikke fri; det er slaveri. Sann frihet er uten valg. Når Min vei er den eneste veien, da er du virkelig fri.

Hvis du prøver å "velge" noe annet, må Jeg dra deg etter Meg.

Click to listen highlighted text!
Previous
Next
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/devotion/027-hlspor-sanden/?lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin
Click to listen highlighted text!