Previous
Next
 
Hengivelse nummer: 201
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/devotion/201-sinns-byrde-1/?lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin


Sinns-byrde 1

(#201 fra Suffer Well Devotional Series©)

«Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever ved Ånden, vise ham til rette. Men gjør det med varsomhet, og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten [Yahwehs] lov gjennom Messias. Den som tror han er noe, men ingenting er, han bedrar seg selv. Hver og en skal prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros av det han selv har gjort, og ikke se på de andre, for enhver skal bære sin egen byrde." (Galaterne 6: 1-5)

Selvfølgelig har frukten av lydighet til ditt individuelle kall, personlige og til tider også private implikasjoner. Likevel er det mange som ikke forstår hvordan man vurderer frukten. Dette skyldes at det å bære frukt aldri var betinget av, eller målt etter andres reaksjon på lydigheten din. Det er avgjørende at man skjønner denne forskjellen!

Faktisk er det å bære frukt ofte i strid med andres meninger. Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder. (Jakob 4:17) I det hele tatt betyr det sjelden noe hva andre tenker eller hvordan de svarer. Derfor, hvis du bedømmer frukten din gjennom andres reaksjon på din lydighet, har du ikke fulgt den bibelske oppskriften. Tenk på Yahshua for eksempel; disiplene Hans fornektet Hans kall til å adlyde hans "personlige" korsfestelse (selvets død), og det ville du også ha gjort. Likevel, for en fantastisk frukt Hans lydighet ga, til tross for motstanden! Er det da for vanskelig for deg å forstå at ingen kommer til å støtte deg i din (lydighet helt til selvets død)?

Når du oppfyller dine forpliktelser overfor den Allmektige Far, gjør du lurt i å søke belønninger innenfor (mental holdning, balanse, fred og glede), og ikke fra utsiden (fysisk og verbal bekreftelse fra andre mennesker eller ting). Hvorfor er dette så viktig? Fordi, hvis du virkelig er et "sendebud" fra Yahweh, slik som Messias, vil en stor del av arbeidet ditt i lydighet være å rette feilene til dem du kaller brødre og søstre. I dette oppnevnte arbeidet er stor ydmykhet og mildhet nødvendig.

Her er en melding og advarsel! Meldingen er funnet på overflaten i Galaterne 6: «Hver og en skal prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros av det han selv har gjort, og ikke se på de andre». Men for å se advarselen må vi gå dypere. Hvis dine formaninger og irettesettelser mot andre høres ut som dette, "Hvordan tør du!" i stedet for, "Jeg elsker deg, og uansett hva, vil jeg aldri forlate deg", så er du ikke helt forberedt på et sendebuds arbeid. Det gjenstår fortsatt internt arbeid å gjøre, før du kan tilby irettesettelser med kraften til en løve og med mildhet til et lam.

Herrens budbringer er en som har blitt siktet, renset, plukket, beskjært og for å være helt ærlig, trampet ned av Yahweh selv, akkurat som Han lovte å gjøre, og gjorde med Sin Enbårne Sønn. Det er ingen "selv"-rettferdighet blant disse sendebudene. Deres arbeid er en ærbødig og deres belønning er veldig personlig. Det er privat, det er i entall, og det er som regel ikke synlig for andre.

Husk mønsteret til sendebudet, Min kjære. Det kan ikke tvinges, bare fortjenes.

Click to listen highlighted text!
Previous
Next
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/devotion/201-sinns-byrde-1/?lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin
Click to listen highlighted text!