Previous
Next
 
Hengivelse nummer: 022
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/devotion/022-hjertetrder/?lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin

Hjertetråder

(#022 fra Suffer Well Devotional Series©)

Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som den Allmektige har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. (Matteus 19: 6)

Tenk deg, mitt barn, hvis Jeg oppførte Meg mot deg som dere oppfører dere mot hverandre. Du overtalte engang mange sjeler om at jeg hadde ført dere sammen, og om at jeg hadde ordinert deres union. Og nå leter du etter noen som vil godta at dere skal separeres. Jeg forteller deg sannheten; selv om du tror at dine intensjoner er rettferdige ovenfor meg, så anerkjenner jeg ikke ønskene dine.

Når du mislykkes og skuffer meg, når du ikke lever opp til Mine forventninger, skal jeg vende Meg bort fra deg og holde tilbake kjærligheten Min? Skal Min Sønn også holde tilbake kjærlighet? Har Jeg ikke lært deg at det var ditt eget hjertes ondskap som drepte Min Sønn? Er ikke du som den onde tjeneren som krevde å få igjen smågjeld, etter at han ble ettergitt en formue han skyldte (Matteus 18: 23-35)?

Stopp og omvend deg! Jeg erklærer at du ikke er uskyldig i problemene i forhold ditt. Min kjærlighet er en oppslukende brann. Det vil trenge inn og myke opp selv det mest voldelige og steinkalde hjertet. Derfor vil jeg ikke tolerere at du misbruker Mine ord og sier at du "elsker", mens du har til hensikt å tilfredsstille ditt "selv", til tross for at det skader den du har blitt en med. Kjærlighet skader ikke (1. Kor 13: 7)!

Du skriker etter kjærligheten du tror du fortjener mens du selv ikke elsker den som ikke fortjener det. Dette er ikke kjærlighet; kjærlighet svikter aldri (1. Kor 13: 8)! Gå til ditt stille sted og snakk med Meg. Erkjenn for Meg at du vet at Jeg bare snakker sannhet til deg, og lytt så. Det er bare stoltheten din som er skadet. Jeg kan ikke velsigne manglende ydmykhet. Tårer av omvendelse er det Jeg ønsker; Jeg krever sann omvendelse, et nedbrutt og knust hjerte [senter for intellekt, sinn] (Salme 51:19).

Kom, så skal Jeg fylle deg med Min kjærlighet, en kjærlighet som ikke kan skjules eller holdes tilbake fra den Jeg ga deg. Det er i denne utvekslingen at du da ikke har annet valg enn å elske den som nå sårer deg, den Jeg ga deg for livet, ben av dine ben og kjøtt av ditt kjøtt (1. Mosebok 2: 23-24).

Click to listen highlighted text!
Previous
Next
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/devotion/022-hjertetrder/?lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin
Click to listen highlighted text!