Previous
Next
 
Hengivelse nummer: 206
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/devotion/206-merk-deg-det-godt/?lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin


Merk deg det godt

(#206 fra Suffer Well Devotional Series©)

Dette er hva som skjer når du glemmer mønstrene og planene for livet (bevisstheten) Jeg har gitt deg. Slik føles det når du forlater Min Pakt, og oppgir Min Lov. Så når dine ulykker har refset deg og dine trengsler har irettesatt deg, vil du vende tilbake til Meg?

Hvor ille er det? Hvor bitter er følelsen av tomrommet som eksisterer mellom oss? Barn, det var du som forlot Meg, ikke motsatt. Det var du som bestemte deg for å gå din egen vei. Legg godt merke til, følelsen du føler akkurat nå (tanker utenom fullkommenhet i Meg): "Bitterhet?" "Håpløshet?" "Frykt?" "Harme?" "Tvil?" "Stolthet?" Har jeg skapt dette i deg? Ødelegger Jeg dem som Min Sønn har frelst?

Løsningen din er i ordet Mitt kjære. Jeg har gjort det slik at kun en ting helbreder alle plager i sinnet. Det er bare en motgift mot fem-sanser-verdenen. Og det er. . .ærefrykt! Ja, en ærbødig ærefrykt for meg! Hvis du hadde gitt Meg rett stilling i livet ditt – satt Meg først, Meg på andreplass, Meg på tredjeplass og Meg på sisteplass, da ville du allerede ha lært at dine slag er Mine. Har Jeg ikke sagt, «Søk Meg først!» (Matteus 6:33) Ikke søk etter noe fra Meg, men søk Meg i stedet! Enten er Jeg det som vil fylle hele ditt hjertes begjær (sentrum av intellektet), eller så er Jeg utilstrekkelig og du trenger mer enn bare Meg. Det er godt for deg å kjempe med denne realiteten elskede, for når du kommer ut av kampen, vil du være fri! Har du forstått dette mønsteret nå? Jeg gir glede, fred, kjærlighet og mer til de som følger planen.

"Bitterhet?" "Håpløshet?" "Frykt?" "Harme?" "Tvil?" "Stolthet?" Hver manifestasjon av sinnstrid er også et mønster Jeg har skapt. Men de er ikke laget for at de som bærer Mitt merke, de frikjøptes merke, skal rulle rundt i dem. For dem som hevder at Jeg ikke eksisterer, skal alle disse tankene om trelldom og indre følelser av uro og uenighet følge dem inn i evigheten. Men for deg, fungerer disse "følelsene" som voktere! De er voktere gitt til deg som et del av Min kjærlighet, fordi døden deres følelsesmessig energi inneholder, fører deg tilbake til hovedmønsteret: Ærefrykt!

Lytt til ord som er sagt til deg gjennom profeten Jeremia: " Det er din egen ondskap som tukter deg, ditt frafall som fører til straff. Så må du da skjønne og se hvor ondt og bittert det er at du har gått bort fra Yahweh din Mektige og ikke lenger har age for Meg, lyder ordet fra Yahweh, Yahweh Allmektig. (Jeremia 2:19)

Merk deg det godt og husk, Mitt barn. Med hver tanke som kommer inn i ditt sinns øye, merk deg det godt og husk!

Click to listen highlighted text!
Previous
Next
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/devotion/206-merk-deg-det-godt/?lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin
Click to listen highlighted text!