Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to
Previous
Next
 
Hengivelse nummer: 230
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/?post_type=devotion&p=1789&lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin

Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Tråkk ikke på min lidelse

(#230 fra Suffer Well Devotional Series©)

Er du så forutsigbar at når jeg avslører min lidelse, så vil du fortelle meg om alle de andre som har det verre? Hvem er du til å redusere min evne til å lide? Ble ikke vår Messias fullkommen gjennom Hans lidelser? (Hebreerbrevet 5: 8-9) Hvis min største drøm er å være en far, kan det være en verre lidelse enn å miste et barn? Hvis en kvinnes dypeste ønske er å være en trofast kone, finnes det da en større lidelse for henne enn en utroskap ektemann? Lidelsens omfang er i forhold til hvert individ, og lidelse, er som velsignelser, alltid under Den Allmektiges suverene vilje (Klagesangene 3: 37-38). Hvordan kan du påstå at noen kan få det verre, når du aldri har spurt meg om hva lidelse betyr for meg?

Du forventer at ordene dine skal gi trøst, som et plagg du kan kaste over min lidelse. Jeg mistenker at du gjør dette fordi du ikke er komfortabel med lidelse, og du anerkjenner ikke at Yahweh skapte lidelse for å gi håp. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Den Mektige ved vår Herre Yahshua Messias. Gjennom Ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Den Mektiges herlighet. Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet, utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn får håp. (Romerne 5: 1-4) Forstår du ikke at hvis du tar bort dybden i min lidelse, så tar du også bort min gledelige belønning? Og håpet skuffer ikke, for Den Allmektiges kjærlighet er utøst i våre hjerter [intellektets senter] ved Den Hellige Ånd som Han har gitt oss.  (Romerne 5: 5)

Dine trøstens ord forminsker faktisk min glede. Du kan ikke finne glede gjennom å lette lidelsen; du kan bare finne glede gjennom å omfavne den! Stopp å legge annen mening til lidelser enn det Skaperen har tenkt. Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenheten må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe. (Jacob 1: 2-4)

Hvis Yahweh forteller meg at Han aldri vil gi meg mer enn jeg kan håndtere, hvorfor frister du meg til å forkaste Hans løfte? Hvorfor vil du redde meg fra min mulighet til å bli "perfekt og fullstendig, uten å mangle noe?" Ingen prøvelse har kommet over deg som ikke også andre møter. Og den Mektige er trofast: Han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det. (1. Korinter 10:13)

Uansett hva det var som stakk i samvittigheten din mens du leste denne hengivelsesteksten, så trenger det å bli utforsket. Det naturlige mennesket tåler ikke Yahwehs sannhet om lidelse og er rask til å flykte. Har du noen gang stått ansikt til ansikt med disse ordene fra Yahshua i ditt eget liv kjære; "ønsker du også å forlate meg?" (John 6: 67) Når du prøver å gjøre andre til lags eller lindre deres lidelser, hindrer du deres evne til å være perfekt og fullstendig, som Yahweh befalte dem å være!

Jeg skal bære mitt beger, fordi det er akkurat det, "mitt å bære!" Det er mitt og det ble gitt til meg. Vær så snill, tråkk ikke på min lidelse; mitt håp finnes i det.

Click to listen highlighted text!
Previous
Next
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/?post_type=devotion&p=1789&lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin
Click to listen highlighted text!