Previous
Next
 
Hengivelse nummer: 300
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/devotion/300-usagte-ting-fire/?lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin


Usagte ting (fire)

(#300 fra Suffer Well Devotional Series©)

Individuell visdom (innsikt, åpenbaring) for deg:

Visdommen roper høyt på gaten, hun lar sin røst høre på torgene. På hjørnet av larmfylte gater roper hun, ved byens åpne porter taler hun og sier: Hvor lenge vil dere uforstandige elske uforstand, og spotterne ha lyst til spott og dårene hate kunnskap? Vend om og gi akt på Min tilrettevisning! Da vil Jeg la Min Ånd velle fram for dere, Jeg vil kunngjøre dere Mine ord. (Ordspråkene 1: 20-23)

Her er det neste trinnet i mønsteret for å motta åpenbaringen om ditt kall. Du må motta og anvende visdom. Visdom er lært, fortjent og skjelnet. (learned, earned and discerned).

Visdom læres fra ordet. "Kjøp visdom! Kjøp forstand! Glem ikke Min munns ord og vend deg ikke bort fra dem!" (Ordspråkene 4: 5) Anvend ordet fra 1. Mosebok til Åpenbaringen direkte i alle omstendigheter. Søk konstant Skaperens sinn og veier.

Visdom er opptjent gjennom en lydig livsstil. "Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, så dere kjøper den rette tid, for dagene er onde." (Efeserne 5: 15-16) Salomo viste sin kjærlighet til Yahweh ved å gå i henhold til instruksjonene gitt ham av hans far David (1. Kongebok 3: 3). Lydighet i det naturlige fører til det overnaturlige. Lydighet, først i det grunnleggende åpner døren for de tyngre saker i Hans hensikt, og deretter til en indre kjennskap til Hans plan for ditt liv. Den indre kjennskapen blir kompasset for alt du måtte prøve på.

Se på mønsterets skjønnhet i 1. Korinter 2:

1. Først begynner det grunnleggende: "Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere den Mektiges vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Yahshua Messias, og Ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro IKKE SKULLE VÆRE GRUNNET PÅ MENNESKELIG VISDOM, men den Allmektiges kraft." (1. Korinter 2: 1-5)

2. Deretter de tyngre saker: "Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som et mysterium taler vi den Mektiges visdom, den skjulte, som den Allmektige fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet. Denne visdommen kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har den Allmektige beredt for dem som ELSKER HAM [Dersom dere elsker Meg, holder dere Mine bud. - Johannes 14:15]. Men for oss har den Allmektige åpenbart det ved Sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i den Mektige. " (1. Korinter 2: 6-10)

3. Og til slutt den indre kjennskapen: "For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i den Mektige, uten den Mektiges Ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra den Allmektige, for at vi skal KJENNE DET SOM DEN MEKTIGE FRITT HAR GITT OSS. Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et menneske uten Ånden tar ikke imot det som hører den Allmektiges Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis. Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om ham selv kan ingen dømme. For hvem kjente Yahwehs sinn, så han kunne undervise Ham? MEN VI HAR MESSIAS SINN." (1. Korinter 2: 11-16)

Begynnelsen av visdom er dette: Viktigst er visdommen. Kjøp visdom! Ja, kjøp forstand for alt ditt gods! (Ordspråkene 4: 7) Lær Den Høyestes ord; avvis menneskelig visdom; elsk Yahweh og adlyd Hans bud, forstå hva den Allmektige fritt har gitt deg; og ta på deg Messias sinn. Da kan du skjelne Skaperens stemme.

Visdom er skilt for bestemte tider og årsaker. " Så gi da Din tjener [Salomo] et lydhørt hjerte til å dømme Ditt folk, til å skille mellom godt og ondt! For hvem kunne ellers dømme dette Ditt folk som er så tallrikt?" (1. Kongebok 3: 9) Visdom er unik for hver person og hver situasjon; og å forstå hennes motiver er et annet nøkkelprinsipp. "Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom, som den Allmektige hadde lagt i hans hjerte." (2. Krønikebok 9:23) Les om Salomos kloke skjønn da han beordrer at barnet skulle bli kuttet i to i 1. Kongebok 3: 16-28. Du får også slik visdom under alle omstendigheter hvis du er villig til å lære, fortjene og skjelne.

Visdom fornekter alt personlig begjær og foretrekker det beste for andre. Visdom dør på et kors, helt uskyldig, og tilgir dem som myrder henne. Visdommens hjerterop blir gjengitt så godt med ordene til Alfred, Lord Tennysons i «The Charge of the Light Brigade», 25. oktober 1854:

Theirs not to make reply,

Theirs not to reason why,

Theirs but to do and die,

Into the valley of Death

Rode the six hundred.

Fritt oversatt:

Deres å ikke svare,

Deres å ikke spørre hvorfor,

Deres bare å gjøre og dø,

Inn i Dødens dal

Red de seks hundre.

Click to listen highlighted text!
Previous
Next
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/devotion/300-usagte-ting-fire/?lang=nb&redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin
Click to listen highlighted text!